Tudor Jula

Actorie lb. română

Jula
Tudor

Actorie lb. română
Dacă aș fi avut un băiat mi-ar fi plăcut să-l cheme Tu- dor, un cuvânt cu atâtea sensuri și înțelesuri, deosebit, care vorbește de dorinţă, aspiraţie, poftă, năzuinţă, nostalgie, pornire, jale, melancolie, suferinţă, apăsare, durere, dragoste, râvnă...

Tu- dor, o ființă a contrastelor, hipersensibilă și puternică, o minte calmă, analitică și distrată, o fire responsabilă, stabilă și schimbătoare, o făptură cu un imaginar fantastic și cumpătat, un artist al paradoxului care pendulează între sublim și derizoriu, între adevăr și ficțiune, între lumină și întuneric.

Contact
Un proiect finanțat de Ministerul Culturii și de Facultatea de Teatru și Film, organizat împreună cu wave hub și Asociația Ataraxia. Website de APEX Digital.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram